Gårdstunet AS eies og drives av Ellen og Per Erik Rosnes.

Vi er begge utdannet gartnere, og har lang erfaring med hunder og hundehold.

Bente jobber 40 % på tunet, og er en meget flink og hundevant dame. Hun har selv 2 svenske lapphunder

Sigrid, Angelica, Leonora, Tuva, Mina og Nora  jobber i ferier og noen helger gjennom året, de har godt håndlag med hundene i pensjonatet. 

I tillegg til hundepensjonatet, finnes det et lite knippe Gamalnorsk Spelsau, samt frilandsgris som produseres økologisk. Salg av hele og halve dyr, kontakt oss for priser og leveringsuker.

Har også noen frittgående høner som passer seg vel for raske hunder!


Småbruket Varbergteigen som Gårdstunet AS ligger på, er på totalt 120 daa, hvorav 90 daa er skog. Vi har flotte turmuligheter rett utenfor døren! Vi har også inngjerdet område som vi bruker til sosialisering ogluftingav hundene.