Gårdstunet AS eies og drives av Ellen Rosnes.

Ellen er utdannet gartner, og har lang erfaring med hund og hundehold.

Familien har 5 jakthunder, 4 engelsksettere og 1 Basset Fauve de Bretagne.

Det finnes også en liten flokk med gamalnorsk spelsau på tunet, de er stort sett rundt husene når det kommer besøkende:-)

Bente er fast ansatt på tunet, og er en meget flink og hundevant dame. Hun har selv 2 svenske lapphunder. 

Andrea jobber som tilkallingsvikar. Hun er utdannet hundetrener, med fuglehund som spesialitet og jobber for Sando Hundesenter

Marthine  jobber som tilkallingsvikar. Hun er utdannet hundetrener og jobber for Sando Hundesenter

Tomine og Jonas er tilkallingsvikarer i helger og ferier.

I helger og ferier, har vi flere gode hjelpere på tunet! Adriel, Annika, Alexander, Tina; Mina og Maja

Adriel og Alexander er også utplassert i arbeidspraksis fra skolene 1 dag i uken.